Menu

Wanneer u dit fantastische evenement toch niet kan bijwonen, kan u altijd steunen d.m.v. een steunkaart. Deze kan u kopen bij één van de organisatoren of door contact op te nemen via het contactformulier.

Één steunkaart kost €5.

Een vrije bijdrage storten kan natuurlijk ook altijd! Dit doet u op rekeningnummer: IBAN BE94 9731 5036 7414  (BIC ARSPBE22).

 

Wij danken u voor uw steun!